Видео

Мэдээ

Ц.ЖАДАМБАА: ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН СИСТЕМ НЭВТЭРНЭ

2016-04-21 12:40:49
Унших

Монгол Улс цахим гарын үсгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд бэлэн боллоо

2016-04-20 10:30:36
Унших

Цахим гарын үсэг нэвтэрнэ

2016-04-19 10:37:11
Унших

Цахим орчинд тоон гарын үсэг ашиглах боломж бүрдэв

2016-04-18 12:12:15
Унших

Гэрээт түнш байгууллага

“МонПасс СА” Тоон Гарын Үсгийн Гэрчилгээ Олгогч Байгууллагын (ГОБ) гэрчилгээг тухайн хот, аймаг, дүүрэг сумандаа олгох ажиллагааг шаардлага хангасан ямар ч байгууллага гэрээний үндсэн дээр төлөөлөн гүйцэтгэж болно. Эдгээр байгууллагыг “МонПасс СА” Гэрээт түнш байгууллага буюу “Гэрээт Бүртгэлийн Байгууллага -ГББ” гэдэг. Гэрээт байгууллага болохын тулд та манай Гэрчилгээжүүлэх Бодлого, Гэрчилгээжүүлэх Ажиллагааны Журмыг (ГэБ/ГАЖ) веб сангаас үзэж нөхцлүүдтэй танилцана уу. ГББ бүртгэлийн хураамжаар өөрийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлнэ.