Ерөнхий асуултууд
Тоон Гарын үсэг болон Гэрчилгээнүүд
Тоон Гарын үсэг гэж юу вэ?
Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ гэж юу вэ?
Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ надад яагаад хэрэгтэй вэ?
Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээг хаанаас худалдаж авах вэ?
Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ нь Монгол улсад хууль ёсны хүчин төгөлдөрт тооцогдох уу?
Тоон Гарын үсэг болон Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээний хоорондын ялгаа нь юу вэ?
Тоон Гарын үсгийн хэрэглээ
Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээг олон төрлийн и-мэйл хаягт хэрэглэж болох уу?
Цахим-тендерийн системд тоон гарын үсгийн гэрчилгээг ашиглаж болох уу?
Тоон гарын үсгийн гэрчилгээг утасгүй сүлжээнд ашиглаж болох уу?
Гэрчилгээ Олгох Байгууллага (ГОБ) гэж юу вэ?
Бүртгэлийн Нэгж (БН)гэж юу вэ?
Вебийн сан
Хүчингүй Гэрчилгээний Жагсаалт (ХГЖ ) гэж юу вэ?
ГБ гэж юу вэ?
Тоон гарын үсэг авахтай холбоотой асуултууд
Байгуулга бүртгүүлсэний дараа нэвтрэх нэр нууц үг ирэхгүй байгаа тохиолдолд яах вэ?
- Байгуулгын бүртгэл хийх явцад И-мэйл хаягаа  буруу бичсэн тохиолдолд нэвтрэх нэр нууц үг очихгүй тул та 18002535 гэсэн дугаарт /энгийн утасны тариф/ хандана уу.
Үүсгэсэн захиалгаа хэрхэн засах вэ?
Миний захиалга цэсрүү ороод захиалгын мэдээлэл бүхий мөр дээр дарж захиалгаа дэлгэрэнгүйгээр засах боломжтой.              Тухайн захиалга дээр нэхэмжлэл үүсгэгдсэн тохиолдолд захиалгаа засах боломжгүй тул нэхэмжлэлээ устгаад захиалгаа засна уу.
Үүсгэсэн захиалгаа хэрхэн устгах вэ?
- Тухайн захиалга дээр нэхэмжлэл үүсгэгдсэн тохиолдолд    захиалгаа устгах  боломжгүй тул нэхэмжлэлээ устгаад захиалгаа устгана уу.
Нэхэмжлэл хэрхэн үүсгэх вэ?
Нэхэмжлэхүүд цэсрүү ороод нэхэмжлэх үүсгэх дээр дарж нэхэмжлэл үүсгэнэ.             
Нэхэмжлэл үүсгэх боломжгүй гэсэн алдаа заавал яах вэ?
Захиалга үүсгэж хадгалсны дараа захиалгын төлөв нь “Баталгаажуулах” болох ба захиалга дээрх мэйл хаягаар баталгаажуулах мэйл илгээгдэнэ.   Эзэмшигч өөрийн и-мэйл хаяргуу нэвтэрч, мэйл дэх захиалгын мэдээллийг шалгаад, бүгд зөв бол “Баталгаажуулах линк” дээр дарж баталгаажуулна.   Амжилттай баталгаажуулсны дараа захиалгын төлөв “Шинэ” болно. Захиалгын төлөв шинэ болоход нэхэмжлэл үүсгэх боломжтой болно.
Баталгаахуулах линк дээр дарахаар захиалгын төлөв “Шинэ” болохгүй байна.
- Танай байгуулгын дотоод сүлжээ тохируулганаас болоод байгуулгын мэйл хаягаар очсон линк баталгаажихгүй байх магадлалтай тул үүсгэсэн захиалгаа устгаад шинэ захиалга үүсгэнэ үү. Шинэ захиалга үүсгэхдээ мэйл хаягаа сольж хувийн мэйл хаягаар бүртгүүлнэ үү.
"Monpass client" програм суулгахтай холбоотой асуултууд
Monpass client суулгах гэхлээр install нь ажиллахгүй гарчаад байна яах вэ?
- Monpass client програм нь Windows XP болон Macintosh үйлдлийн систем дээр ажиллах боломжгүй. Та манай сайтын нүүр хуудасны холбоосууд хэсгээс Microsoft .NET Framework 4.0-ийг татаж суулгасны дараа monpass client програмыг суулгаарай.
Monpass client програм Windows XP дээр суухгүй байх юм?
- NOD, Avast гэх мэт вирүсний програм ашиглаж байгаа тохиолдолд “Monpass client”  програмыг устгах боломжтой байдаг учраас ашиглаж байгаа вирүсний програмаа унтраагаад monpass client програмыг суулгана.
Monpass client програмыг суулгах явцад .NET Framework Initialization Error  гэсэн алдаа гарвал яах вэ?
Monpass client програм нь Windows XP болон Macintosh үйлдлийн систем дээр ажиллах боломжгүй