Бидний тухай

“МонПасс СА” тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгогч байгууллага (ГОБ) нь Монгол Улсын цахим гарын үсгийн тухай хуулийн дагуу МТШХХГ-аас олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу 2015 оны 09-р сард байгуулагдан ажиллаж буй Монгол улс дахь тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох эрх бүхий байгууллага юм.

“МонПасс СА” ГОБ нь Монголын хэрэглэгчдэд таньж баталгаажуулах, баримт бичигт гарын үсэг зурах тоон гарын үсгийн гэрчилгээг санал болгож байгаа бөгөөд удахгүй SSL гэрчилгээ олгох бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Манай олгож буй тоон гэрчилгээнүүд нь хувь хүн, аж ахуйн нэгж, банк, төрийн байгууллага болон бизнесийн аливаа байгууллага, түүний төлөөлөгчдөд зориулагдсан.

Та манай тоон гарын үсгийн гэрчилгээг авснаар төр, бизнесийн төрөлд бүрийн үйлчилгээнд хандахдаа өөрийгөө найдвартай таньж баталгаажуулах, Adobe, Microsoft Office болон бусад баримт бичигт гарын үсэг, тамгыг бүрэн орлохуй байдлаар тоон гарын үсгээ зурах, захидал харилцаандаа тоон гарын үсэг зурах, дамжуулж буй өгөгдөл, захидал харилцаагаа өөр хэн ч унших боломжгүйгээр шифрлэн дамжуулах боломжтой болно.

Бидний менежмент

Менежмент

Our mission